About Us

October Wedding House

Chúng tôi xem chụp ảnh cưới như một ngày hai bạn dạo chơi cùng nhau và chúng tôi ghi lại những cảm xúc, những khoảng khắc và những kỷ niệm đẹp mà hai bạn dành cho nhau...ngày hôm đó!

If you find someone you love in your life, then hang on to that love.

Princess Diana

Liên Hệ

Số 103 đường Hồ Văn Huê
phường 9, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

096 320 04 58